XML
Regulamin kompleksu boisk sportowych

REGULAMIN

 KOMLEKSU BOISK SPORTOWYCH (sztuczną trawą i tartanowego)

 

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne:

 poniedziałek – piątek        godz. 8.00 – 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – piątek        godz. 16.00 – 22.00

sobota – niedziela              godz. 9.00 – 20.00

 

2 . Zajęcia sportowe odbywające się na kompleksie boisk koordynują pracownicy MOSiR pełniący dyżur.

 

3 . Przebywanie na boiskach bez zgody pracownika MOSiR jest zabronione.

 

4 . Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u pełniącego dyżur pracownika MOSiR.

 

5 . Osoby będące przedstawicielami grup zorganizowanych zobowiązani są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

 

6 . Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

 

7 . Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 „a” (na boisku dopuszcza się obuwia z małymi korkami z tworzywa sztucznego a na tartanie zwykłego obuwia bez korków)

 

8 . Sprzęt sportowy jest wydawany tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość. np. legitymacja szkolna, dowód osobisty itd.

 

9 . W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach.

 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

 

c) niszczenia urządzeń  sportowych i płyty boiska.

 

d) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe, przechodzenie pod ogrodzeniem.

 

e) palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu.

 

f) wchodzenia na teren boiska pod wpływem alkoholu i narkotyków.

 

g) zakłócania porządku  i używania słów wulgarnych.

 

h) zaśmiecania, wnoszenia i  spożywania chipsów oraz słonecznika.

 

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku.

 

j) przebywania na terenie osobom poniżej 7 roku życia bez opieki osób dorosłych.

 

k) przeszkadzania w zajęciach lub grze.

 

l) wprowadzania zwierząt.

 

ł) korzystania z boisk bez zgody trenera.

 

m) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

n) grupy zorganizowane mogą przebywać wyłącznie pod opieką trenera, instruktora, który to odpowiada za ich bezpieczeństwo.

 

10 . MOSiR DUKLA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

 

11 . Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

 

12 . Grupy zorganizowane korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

13 . Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 

14 . Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag pracowników MOSiR.

 

15 . W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje dyrektor MOSiR.

 

16. W miesiącach lipiec – sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

 

17 . Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.9 korzystania z boisk podejmuje pracownik MOSiR, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego, zwrócić uwagę na niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenia terenu boisk.

 

18. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu

 

19 . Osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika MOSiR zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

 

Zatwierdzam

Mchał Szopa

Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2012-10-15
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2012-10-15 09:17