XML
Regulamin bilarda oraz konsoli X-Box

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILARDA ORAZ KONSOLI X-BOX

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z obiektów MOSiR Dukla.
 2. Osoby korzystające z bilardu oraz konsoli X-Box zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Bilard oraz konsola dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-21:00 ( do 18:00 dla uczniów szkoły podstawowej )   sobota-niedziela w zależności od godzin pracy MOSiR.
 4. MOSiR Dukla nie pobiera opłat za korzystanie z ww. sprzętu.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, jedzenia słonecznika.
 6. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać pracownikom MOSiR przed rozpoczęciem korzystania.
 7. Osoba korzystająca odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu wyrządzenie szkód.
 8. Osoby dopuszczające się kradzieży lub niszczenia mienia będą obciążone finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich obciążani będą rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. Za szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące odpowiada osoba rezerwująca bilard lub konsole (chyba, że wskaże winnego uszkodzeń).
 10.  Na terenie obiektu zainstalowany jest monitoring, którego zapis będzie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.
 11.  Pierwszeństwo w korzystaniu mają osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji.
 12.  Rezerwacja odbywa się w godzinach 12:00-21:00 na siłowni MOSiR lub telefonicznie:  691 087 355.
 13.  Sprzęt pobiera się od pracownika MOSiR na siłowni po uprzednim pozostawieniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna), i wpisania się na listę
 14.  Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie powoduje zwolnienie rezerwacji.
 15.  Pracownik MOSiR może wyprosić z obiektu osoby niewłaściwie się zachowujące lub łamiące niniejszy regulamin.
 16.  MOSiR Dukla nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób trzecich.
 17.  MOSiR Dukla nie odpowiada za przedmioty pozostawione na obiekcie.
 18.  Osoby, których zachowanie będzie niewłaściwe lub będą łamać niniejszy regulamin MOSiR Dukla może w przyszłości odmówić korzystania z bilarda lub konsoli.
 19. Wszelkie skargi i zażalenia należy   składać u dyrektora MOSiR .
Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2012-11-15
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2012-11-15 10:21