Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
bip.gov.pl
Regulamin lodowska

REGULAMIN

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA

 

 1. Zarządcą lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.
 2. Lodowisko jest czynne od pn-pt w godzinach od 9:00 do 19:30, sb-nd w godzinach od 10:00 do 19:30.
 3. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych, MOSiR Dukla ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 6. Bilet bezwzględnie należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania                   z lodowiska.
 7. Wejścia na lodowisko odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy lodowiska.
 8. Kupujący bilet oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem obiektu.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie do 60 osób.
 10. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Do dyspozycji osób korzystających z lodowiska dostępna jest wypożyczalnia łyżew.
 12. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

- kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

- posiadania na rękach – w trakcie jazdy na lodzie- rękawiczek,

- ostrożnej jazdy na lodzie,

- dbania o wypożyczony sprzęt,

- bezwzględnego dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń organizatora lodowiska – pracownik lodowiska daje sygnał na wejście i zejście z lodowiska,

- niezwłocznego zawiadamiania pracownika lodowiska w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,

- przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.

 1.  Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:

- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,

- wchodzić na taflę w łyżwach długich - „panczenach”,

- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,

- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,

- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,

- rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,

- jeździć z kijami hokejowymi oraz plecakami,

- palić tytoniu, wnosić i spożywać alkoholu oraz środków odurzających na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu.

 1. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 2. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, pracownik  lodowiska może zastosować następujące środki:

- zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,

- wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,

- osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon.

 1. Osoby dopuszczające się zniszczenia urządzeń lub wyposażenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własna odpowiedzialność.
 3. Osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad- zakup biletu jest równoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. W godzinach otwarcia lodowiska  przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych MOSiR zastrzega sobie prawo zamknięcia lodowiska.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

 

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez MOSiR Dukla.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez Dyrekcję Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Dukli.
 3. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas 60 minut, wg obowiązującego cennika opłat, czas nalicza się od pełnych godzin zegarowych, opłaty pobierane są z góry, czas sesji trwa 60 minut.
 4. Podstawa do wypożyczenia łyżew jest:

- zakupiony bilet wstępu,

- zakupiony bilet wypożyczenia łyżew

 1. Wypożyczenie łyżew dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka) lub opłacając kaucję 100 zł za każdą parę łyżew. Legitymacja szkolna musi być aktualnie ważna i nie posiadać uszkodzeń, zniszczeń lub dokonanych zmian.
 2. Na jeden dokument tożsamości wydawane są max 1 para łyżew – z wyjątkiem opiekunów dzieci do lat 7.
 3. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 100 zł (za każdą parę łyżew) w wypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
 5. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego przygotowanych – matach gumowych.
 6. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie. Po przekroczeniu określonego czasu naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 7. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym nie gorszym jak wypożyczone i czyste z włożonymi wkładkami.
 9. Nie dokonujemy zmiany wypożyczonych łyżew.
 10. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 11. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 12. Zabrania się przekazywania innym osobom wyposażonego sprzętu.
 13. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczają rodzice lub opiekunowie.
 14. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

HARMONOGRAM PRACY LODOWISKA

 

Lodowisko jest czynne:

 - od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:30, w soboty i niedziele w godz. od 10:00 do 19:30.

FERIE ZIMOWE – poniedziałek – niedziela w godz. od 10:00 do 20:00.

SESJA – 60 minut

 

 

 - od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00

wstęp na lodowisko mają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z osoba odpowiedzialna za prawidłową pracę obiektu (lodowiska).

przerwa techniczna – obsługa zastrzega sobie prawo do zarządzenia przerwy technicznej po dostrzeżeniu awarii lub w przypadku złej jakości tafli.

 

Lodowisko ogólnodostępne w godz. 14:00 do 19:30 :

 

sesje:

13:00 do 14:00 - konserwacja

14:00 do 15:00

15:30 do 16:30

17:00 do 18:00

18:30 do 19:30

 

w soboty i niedziele w godz. od 10:00 do 19:30:

 

sesje:

10:00 do 11:00

11:30 do 12:30

12:30 do 14:00 - konserwacja

14:00 do 15:00

15:30 do 16:30

17:00 do 18:00

18:30 do 19:30

 

Bilety ulgowe można zakupić za okazaniem ważnego dokumentu.

Regulamin Lodowiska obowiązuje każdego uczestnika lodowiska.

 

CENNIK

 1. Bilet normalny – osoba dorosła – 5 zł.
 2. Bilet ulgowy – emeryci, osoby do lat 18 – 2 zł.
 3. Wypożyczenie łyżew 60 minut – 5 zł +kaucja 100 zł lub dokument ze zdjęciem.
 4. Bilety dla grup szkolnych – 2 zł/osoba. Bilety ważne od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 13:00.
 5. Ostrzenie 5 zł.
 6. Wynajęcie tafli lodowiska 1 godz. - 220 zł
powrot
Podmiot publikującyAdmin
WytworzyłAdmin - Administrator strony2014-12-09
Publikujący Admin Admin - Redaktor BIP 2014-12-09 11:35
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla , tel. (13) 43 30 335 , e-mail: mosir@dukla.pl
Wygenerowano: 26 maja 2018r. 04:03:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.